Hubení hlodavců
Osvědčené deratizační nástrahy pro likvidaci myší, krys, potkanů, aj. Vážení zákazníci, dovolujeme si vás upozornit na jednu důležitou skutečnost, která nastane od 1.3.2018 a bude se týkat všech rodenticidních nástrah (deratizační přípravky na hlodavce). Podle směrnice Evropské unie č. UE 2016/1179 (IX ATP of CLP) došlo k překlasifikování ...
Osvědčené deratizační nástrahy pro likvidaci myší, krys, potkanů, aj. Vážení zákazníci, dovolujeme si vás upozornit na jednu důležitou skutečnost, která nastane od 1.3.2018 a bude se týkat všech rodenticidních nástrah (deratizační přípravky na hlodavce). Podle směrnice Evropské unie č. UE 2016/1179 (IX ATP of CLP) došlo k překlasifikování dosavadních směsí, tedy přípravků. Od tohoto data budou všechny přípravky s obsahem účinné látky větším než 0,003% klasifikovány jako toxické pro reprodukci (H360D) a dostupné budou pouze pro PROFESIONÁLNÍ uživatele (tedy pro uživatele, kteří vlastní osvědčení podle § 58 odst. 1, 2 nebo 3 zák. č. 258/2000 Sb. v pozd. zněních. Vzhledem k tomu, že jsou tyto směsi klasifikovány jako toxické, je nutné, aby profesionální uživatel měl vypracována pravidla pro nakládání s nebezpečnými chemickými směsmi podle zákona 258/2000 Sb. §44a. Zmíněné informace se nebudou týkat přípravků s obsahem účinné látky méně než 0,003%. Tady je omezení pro neprofesionální uživatele pouze ve velikosti prodejního balení (do 150 g pro granule a tzv. sáčky/pasty, do 300 g pro bloky). Pro všechny směsi platí, že nejmenší možné balení pro profesionály je pak 1,5 kg. Vzhledem ke zdržením zaviněných dlouhou dobou provádění legislativních úkonů ze strany dotčených autorit, nebudeme od 1.3.2018 mít skladem žádné produkty s obsahem účinné látky menší než 0,003%. Naši výrobci bohužel čekají na vydání povolení pro tyto produkty v jednotlivých státech EU a jakmile je získají, tato povolení budou okamžitě aplikována pro trh v ČR a tedy i produkty budou k dispozici. Nejbližší termín je těžké odhadnout, ale předpodklad je duben 2018. Bohužel tato situace nebyla zaviněna námi, ale byla způsobena dlouhým trváním legislativních úkonů, které musí výrobci provádět při uvádění výrobků na trh a samozřejmě hlavně aplikací nové směrnice. Obecně tedy platí, že do doby, než naši dodavatelé/výrobci nám dodají povolení pro český trh spolu s přípravky, nejsme schopni od 1.3. 2018 nabídnout žádný rodenticid (přípravek proti hlodavcům) pro běžného uživatele, pouze pro profesionála. Děkujeme za pochopení
Zobrazit

Hubení hlodavců Počet produktů: 18

Podkategorie

  • Proti myším a malým...

    Zde najdete na jednom místě veškeré pomocníky v boji proti myším a malým hlodavcům. Pro místa, kde nelze umístit jedové nástrahy či mechanické pasti doporučujeme Živolovné pasti pro odchyt živých myší anebo nahlédnutí také do kategorie Odpuzovačů.

  • Proti potkanům a krysám

    Zde najdete na jednom místě veškeré pomocníky v boji proti potkanům a krysám. Pro místa, kde nelze umístit jedové nástrahy či mechanické pasti doporučujeme nahlédnout také do kategorie Odpuzovačů.

na stránku
Zobrazeno 1 – 12 z 18 položek
Zobrazeno 1 – 12 z 18 položek